• +31(6)48522351
  • info@latindanceexperience.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Huisregels

1. Door inschrijving voor een cursus ga je akkoord met de meest recente voorwaarden van Latin Dance Experience.

2. Deelname aan de les is alleen mogelijk indien je hiervoor ingeschreven bent en betaald hebt.

3. Het cursusgeld dient uiterlijk op de tweede lesdag te worden voldaan. Contante betaling geniet de voorkeur. Pinnen is helaas nog niet mogelijk. Een tikkie sturen kan wel.

4. Bij niet verschijnen is de aanbetaling danwel het volledig betaalde lesgeld niet terug te vorderen.

5. Men wordt geacht tijdig aanwezig te zijn voor de les.

6. Bij verhindering voor de les verzoeken we je vriendelijk om ons zo spoedig mogelijk te informeren via whatsapp of sms.

7. Het inhalen van gemiste lessen op een ander moment is helaas niet mogelijk.

8. Bij ziekte of blessures kunnen de lessen op verzoek bevroren worden. Deze mag je in de volgende lesperiode weer inhalen. Het bevriezen van de lessen gaat in vanaf de eerste les na je schriftelijke melding.

9. Het is de bedoeling dat iedereen meermalen wisselt van partner tijdens de lessen. Dit is om beter te leren volgen c.q. leiden.

10. De lessen kunnen intensief zijn, als je snel zweet is het aan te raden om een handdoekje of iets dergelijks mee te nemen. Denk ook aan deodorant en een schoon shirt, en pepermunt voor tijdens de les.

11. Gedraag je netjes voor, tijdens en na de les en wees medecursisten en docenten niet tot last.

12. Kauwgom tijdens de les kan gevaarlijk zijn en is daarom niet aan te raden.

13. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen en dergelijke, opgelopen tijdens de les of het vrijdansen.

14. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor enige schade en/of vermissing van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen of tijdens het vrijdansen.

15. Het wordt op prijs gesteld als je het geluid van je mobiele telefoon uit hebt staan tijdens de les. En uit de buurt van de geluidsapparatuur i.v.m. storing.

16. Tijdens de les kunnen mogelijk (audio)visuele opnamen worden gemaakt door Latin Dance Experience of een door hen aangewezen derde. Met inschrijving voor een cursus stem je er mee in dat Latin Dance Experience deze opnamen mag gebruiken voor promotionele of andere doeleinden.

17. We zijn gevestigd in een rookvrij gebouw, roken is dus nergens toegestaan.

18. Het is alleen toegestaan om in de lessen te assisteren na toestemming vooraf van de docent(en).

19. Het is niet toegestaan ongevraagd of zonder overleg met docenten van Latin Dance Experience deel te nemen aan lessen anders dan die waar je voor bent ingeschreven.

20. Men dient zich te houden aan instructies van de Latin Dance Experience Teamleden.

21. Met vragen en/of klachten kun je altijd terecht bij één van de Latin Dance Experience Teamleden, wij zullen er serieus mee omgaan.